IQ test

Kjerulf

 

Professional Learning Indicator (PLI)
ASK Headhunting samarbejder med Kjerulf & Partnere, der benytter Professional Learning Indicator til medarbejdere, mellem- og topledere samt specialister. I ASK Headhunting anvendes IQ-tests til at give et billede af den kommende medarbejders analytiske evner. 

PLI testen måler medarbejderens evne til at indlære information, tilpasse sig skiftende betingelser og krav, løse problemer og behandle kompleks information.
Med forskellige typer af opgaver giver testen et billede af medarbejderens evne til at tænke sig frem til en konkret løsning på et problem.

Færdighedstest, logisk test, problemløsningstest, omtankeprøve – kært barn har mange navne. Formålet er at teste verbale, numeriske og diagrammatiske analysefærdigheder.

En færdighedstest måler din evne til at arbejde med et givent felt, tilegne dig ny viden og analysere problemstillinger i en tidspresset situation.

De forskellige færdigheder en test kan måle er:

Verbale analysefærdigheder handler omevnen til at forstå, fortolke og evaluere skriftlig information. De kan også teste dit ordforråd, evne til at stave og anden grammatik. Verbale færdigheder er vigtigst inden for ledelse, forskning, salg, jura, kommunikation og administration.

Numeriske analysefærdigheder handler om: evnen til at forstå, fortolke og evaluere data, hvilket er kritisk for at få succes inde for områder som ledelse, ingeniørfag, økonomi, forsknings, salg og administration.

Diagrammatiske analysefærdigheder handler om: evnen til at analysere diagrammer, arbejdsgange og transformationer, hvilket er kritisk for at få succes inden for områder som computerprogrammering, ingeniørstillinger, elektronik og videnskab.

Kandidaten har 12 minutter til at besvare 50 numeriske, verbale og abstrakte spørgsmål.