Personlighedstest

Kjerulf

 

KP Explorer

ASK Headhunting samarbejder med Kjerulf & Partnere, der har udviklet erhvervspsykologiske personlighedstest og profilværktøjer til medarbejdere, mellem- og topledere samt specialister.

En personlighedstest indeholder typisk et spørgeskema med mellem 90 og 300 spørgsmål med faste svarmuligheder (multiple choice). Testen anvendes i et forsøg på at få viden om dybereliggende karaktertræk.
Testen er udviklet som en ekstra mulighed for at vurdere jobansøgerens evne til at bestride jobbet.

KP Explorer er en solid, allround personlighedstest opbygget efter de klassiske, psykologiske metoder for personlighedsmåling. Analysen har stor træfsikkerhed, og giver et aktuelt billede af personens styrker og udviklingsområder.

KP Explorer personlighedstesten kan med fordel anvendes i forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere, til udviklingssamtaler eller i forbindelse med organisations- og teamudvikling m.m.

Testen anvendes på følgende hovedområder:

• Personlig stil; situationsfornemmelse – Empati – Kommunikation – Omstillingsevne – Humor• Arbejdsstil; Problemfokus – Selvstændighed – Stresshåndtering – Intuition

• Samarbejds- og Ledelsesstil; Gennemslagskraft – Synlighed – Målrettethed – Delegering – Handlefokus

Der måles på 14 personlighedsparametre gennem besvarelse af 90 spørgsmål. Besvarelsen foregår på Internettet og tager 10 – 15 minutter.

Testresultatet indeholder grafisk oversigt, gennemgang af den enkelte score på hvert parameter, samlet skriftlig beskrivelse, udviklingsperspektiver m. m.

For at opnå et brugbart resultat ved hjælp af personlighedstest, er vi bevidste om etisk korrekt brug af de erhvervspsykologiske testværktøjer.

Personvurdering er en delikat affære, der sætter testpersonen i en udsat position, hvilket naturligvis kan medføre utryghed, og i det hele taget være ubehageligt for testdeltageren. Det er en faktor vi er meget opmærksomme på.