Karrierecoaching

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side, men der hvor det bliver vandet

Som leder er der ikke altid tid og kræfter til at fokusere på de forventninger og drømme du selv har til det professionelle liv. Måske tænker du, at du endnu ikke har indfriet dine forventninger, eller at du ikke helt ved hvad det er du i virkeligheden kan eller vil. Vi tror på at der ikke findes medarbejdere der møder op på arbejdet for at lave en dårlig indsat. Det skyldes enten mangel på viden eller kompetencer der nødvendig vis må afklares.

En karrierecoach er den sparringspartner der hjælper dig til at finde frem til de skjulte kompetencer der kan indfri dine drømme.

Forandring sker ofte I 3 faser:
At opnå et nyt ståsted kan skildres med 3 faser; frisætte – forandre – fastholde. Den bagvedliggende struktur hos ASK Headhunting er Otto C. Scharmers Teori-U. Den er et sikkert værktøj til at skabe innovative og dynamiske ledere.

Vi tilbyder et målrettet og individuelt forløb, som med et integreret mindmap sikrer, at processen bliver synlig og håndterbar.

Forløbets indhold:

Kemi/info møde

Et holistisk perspektiv på dig som menneske. Hvad er i spil der styrker dig lige nu, og hvad er i spil der svækker dig.

Hvor er dit udviklingspotentiale + feedback på test /KP Explorer

Kortlægge faglige kompetencer som sikrer at du når de mål du har sat dig.

Hvilke personlige kompetencer må du nødvendigvis have for at indfri egne forventninger til dine mål, og hvilke må du opgive for at nå dine mål.

Værktøjer der sikrer at du kan træffe bevidste valg for hvad du skal holde fast i, og hvad du skal give slip på.

Succespyramide – dialogværktøj til bedre ledelse. Hvordan den bruges personligt og i samspil med kollegaer og medarbejdere.

Karriereplan