New Placement

Mennesker ønsker ikke at være ude, men i gang med noget nyt

Når vi står over for en afgørende forandring, kan det virke overvældende og uoverskueligt – især hvis det er en vi ikke selv har valgt.

Nogle gange kommer vi hurtigt videre efter en forandring, men andre gange kan det være en lang og svær proces, og det kan være vanskeligt at håndtere.

I vores newplacement-forløb bliver man hjulpet videre i afklaringen og søgningen efter et nyt job. Vi gennemfører som en vigtig del af forløbet en personlighedstest, der er med til at tydeliggøre egne kompetencer. Man får en personlig tilbagemelding/coaching og dialog om positive udviklingspunkter.

Dette samlede forløb hjælper til at give den nødvendige vilje og motivation for at sikre en effektiv og succesfuld jobsøgningsproces, hvor medarbejderen kan se sig selv i en ny sammenhæng der fungerer.


Et målrettet og individuelt forløb

Med en mangeårig erfaring i personalerekruttering medvirker vi til at man i en svær situation får relevant struktur, gode redskaber og en personlig samarbejdspartner i hele forløbet.

En menneskelig og fremadrettet tilgang er afgørende i processen.

Vi fremmer aktivt mulighederne for at få et nyt job gennem de kanaler vi til dagligt benytter.

Afklaring, fokusering, planlægning og mål er væsentlige elementer i samarbejdet.

Vi hjælper mennesker med at tage afsked med et tidligere job, og vedholder kontakt og støtte indtil det næste job er i hus.

 

Vi tilbyder:

Stor viden om jobmarkedet/ branchekundskab

Solid og mangeårig erfaring med rekrutteringsmarkedet og placering af kandidater

Stor indsigt i jobsøgningsprocessen og karriererådgivning

Empati og stor forståelse for den svære/uvante situation

Handlingsorienterede og målrettede forløb

Diskrete rammer

En ærlig og venlig Business Coach

 

 

Et newplacementforløb hos os vil typisk indeholde følgende:

Udlevering og grundig gennemgang af den personlige håndbog og de tilhørende værktøjer

Møderække med Business Coach – min. 8 møder

Klarhed over og dialog om de personlige og faglige kompetencer/præferencer

Personlig test med tilbagemelding

Afklaring af indhold, form og rammer til næste job

Hjælp og inspiration til udformning af CV, samt målrettet ansøgning

Træning i brugen af jobportaler, CV-databaser m.m.

Udarbejdelse af oversigt og handlingsplan for brug af netværk og relationer

Kontakt på mail/telefon ud over møderækken

Telefoncoaching til medarbejderen er kommet i job igen